Polityka prywatności.

13 czerwca, 2018

Dbamy o Państwa prywatność. (RODO)

Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby lepiej opisać usługi, które świadczymy, jak również wyjaśnić, w jaki sposób chronimy Państwa prywatność.

ADMINISTRATOR DANYCH:
Przekazane przez Państwa dane osobowe są administrowane przez: BKTech z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin, NIP: 6972130377, właściciela marki Party-Studio.

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH:
Zebrane przy podpisaniu umowy dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
Państwa dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na mocy zawartej umowy na wykonanie zakupionej usługi. Państwa dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Państwa usługi. W niektórych przypadkach, na przykład, aby usprawnić działanie realizacji usługi, możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych danych. Oczywiście jest ono dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody mogą Państwa zawsze odwołać.

PRAWA KLIENTA:
W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy.
W tym celu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@party-studio.pl lub telefonicznie 739 039 359, a my przekażemy te informacje drogą e-mail lub telefonicznie.
Mają Państwo prawo do poprawienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo prawo usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji, w której mają Państwo niezrealizowaną usługę jak również nieuregulowaną wobec nas należność.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt z nami. Mają też Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

INFORMACJE HANDLOWE I MARKETINGOWE:
Będziemy używać Państwa danych osobowych do przesyłania informacji handlowych i ofert marketingowych: pocztą e-mail oraz telefonicznie.
Przetwarzamy takie dane osobowe jak: dane kontaktowe, w tym: adres e-mail, numer telefonu.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażają Państwo przy podpisaniu umowy na wykonanie usługi.
Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. W tym celu prosimy o kontakt na adres: kontakt@party-studio.pl.
Będziemy przechowywać Państwa dane do celów handlowych i marketingowych do momentu, w którym wycofają Państwo swoją zgodę.