Regulamin

9 maja, 2011

REGULAMIN IMPREZY URODZINOWEJ

 1. Impreza urodzinowa odbywa się w Szczecinie przy ul. Tkackiej 19/22.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest fakt podpisania umowy i wpłaty zadatku w wysokości 150 zł. Wpłaty należy dokonać osobiście w siedzibie przy ul. Tkackiej 19/22. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem dla organizatora, że Zamawiający zapoznał się z regulaminem imprezy urodzinowej i zaakceptował go.
 3. Podczas rezerwacji należy wybrać scenariusz imprezy oraz podać planowaną liczbę gości.
 4. Cena za imprezę obejmuje zaproszenia dla każdego z gości. Wydawane w dniu podpisania umowy.
 5. Istnieje możliwość przełożenia daty imprezy urodzinowej na inny (dostępny) termin, z zachowaniem zadatku, jednak nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym terminem.
 6. Impreza urodzinowa jest organizowana dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
 7. Maksymalna liczba uczestników imprezy to 15 (włącznie z jubilatem).
 8. Cena urodzin obejmuje 10 osób, za każdą kolejną osobę naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem podanym na końcu regulaminu.
 9. Dopłatę do urodzin należy uiścić w dniu imprezy, przed jej rozpoczęciem.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące liczby dzieci uczestniczących w przyjęciu lub wyboru scenariusza imprezy, należy zgłaszać na minimum 3 dni przed zaplanowaną datą imprezy urodzinowej.
 11. Do dyspozycji Zamawiającego jest jedna duża sala z wydzielonym miejscem dla rodziców zaproszonych gości.
 12. Rodzice dzieci uczestniczących w przyjęciu mają obowiązek zapewnić obuwie zmienne na czas imprezy.
 13. Impreza urodzinowa prowadzona jest przez animatorkę.
 14. Podczas trwania imprezy urodzinowej wykonywane są zdjęcia, które będą dostępne najpóźniej po 14 dniach od zakończenia imprezy urodzinowej. Wyboru zdjęć dokonuje się drogą e-mailową.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z imprezy na swojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych. W przypadku, gdy rodzice Jubilata lub gości nie wyrażają zgody na publikację zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym fakcie drogą e-mailową na adres kontakt@party-studio.pl.
 16. Jubilat za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) wybiera 10 zdjęć z imprezy urodzinowej i otrzymuje je od organizatora w formie elektronicznej, po 14 dniach od momentu przesłania wybranych numerów zdjęć.
 17. Zleceniodawca może zamówić za dodatkową opłatą teledysk (max. 4 minuty).
 18. Poczęstunek wraz z zastawą stołową (kubki, talerze, sztućce, serwetki itp.) podczas imprezy urodzinowej zapewnia Zamawiający.
 19. Na terenie Party-Studio obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty żywnościowe przyniesione przez Zamawiającego.
 21. Impreza urodzinowa trwa 2 godziny.
 22. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania poczęstunku dla gości (15 minut wcześniej) oraz do posprzątania sali po imprezie.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali urodzinowej.
 24. Prawny opiekun Jubilata ponosi odpowiedzialność za zaproszonych gości.
 25. Zamawiający lub inna dorosła osoba powinna przebywać na terenie imprezy podczas jej trwania.
 26. W czasie trwania przyjęcia obowiązuje zakaz filmowania i wykonywania przez Zamawiającego oraz jego gości zdjęć aparatami fotograficznymi, telefonami komórkowymi itp.
 27. Organizator zapewnia przygotowanie stolików wraz z krzesłami dla zgłoszonej liczby gości oraz rodziców.
 28. Informacje dotyczące scenariuszy przyjęcia, ich opis oraz cennik, znajdują są na stronie internetowej
  www.party-studio.pl
  i stanowią integralną część regulaminu.
 29. Wszelkie dodatkowe opłaty są uiszczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 30. Zamawiający zapoznał się ze stylem wykonywanych przez organizatora zdjęć i akceptuje go.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ
urodziny Szczecin